Những chuyến hàng gửi đi muôn nơi chứa đầy tình cảm của tập thể công ty Nhi đồng Bignest gởi tới khách hàng